Fiska

 
Foto: © stugaljungdalen.se

Att fiska i Ljungdalsfjällen är en upplevelse som passar de flesta människor. Det är otroligt spännande eftersom den där stora fisken, oavsett om det är en storharr, en storöring eller en storröding, den finns! Och ingen vet på förhand vem som har lyckan med sig. Dessutom ger fritidsfisket i fjällen mer än bara fisket. Det ger avkoppling och naturupplevelser utöver det vanliga. Fiskekortspriser Strömfiske Vinterfiske

Flera områden att välja på
I Ljungdalsfjällen har ni två fina fiskevårdsområden att välja på: Ljungdalens fiskevårdsområde och Storsjö fiskevårdsområde. Dessutom finns även att köpa om ni vill prova på att fiska ute på kronans fjällmarker. Utförlig karta som visar vilka sjöar, tjärnar och vattendrag som är tillåtna medföljer fiskekortet. Många av fjällens vatten är ej upplåtna annat än för samernas husbehovsfiske.

Bidra till fiskevården
Inom Ljungdalens och Storsjös fiskevårdsområden pågår en kontinuerlig fiskevård i form av utsättning av yngel, inplantering och andra fiskevårds- befrämjande åtgärder till nytta och glädje för dig som fiskar inom dessa områden. Kasta tillbaka all småfisk som fastnar på din krok, då bidrar även du till ett bättre framtida fiske!

Båtuthyrning
Det finns båtar att hyra i många av sjöarna. I Ljungdalsområdet har vi båtar i Kesusjön, Viksjön, Öjön och Nedre Skärvagen. I Kesusjön hyrs båten ut av Kesubon och i de andra sjöarna hyr man båt genom Ljungdalsfjällens turistbyrå.

(Källa: Ljungdalens Turistbyrå)

      
Foto: © stugaljungdalen.se