Inspiration & Aktiviteter

   
Ljungdalenområdet är beläget i nordvästra delen av Bergs kommun. Byn Ljungdalen omgärdas i norr och väster av Sylarna-Helags fjällvärld med dess utlöpare mot öster i Lunndörrsfjällen. Den kil in i fjällvärlden som Ljungans dalgång tillsammans med Skärkdalen söder om Ljungdalen utgör, begränsas i söder av Flatruet. Ljungdalen har sedan lång tid varit en av de viktiga angöringspunkterna till fjällvärlden kring Helags.

Byns namn kommer från Ljungan som gett namn åt hela dalgången. Byn är placerad relativt högt upp i dalgången och omges av berg i tre väderstreck. I söder leder en väg (ibland stängd nattetid eller vid svår väderlek) över fjället Flatruet till Mittådalen och Funäsdalen. Norrut breder en stor relativt plan högplatå ut sig som sträcker sig förbi Helags och mot Sylmassivet. Byn är populär som startpunkt för skid- och skoterturism. En lift leder från Torkilstöten ovanför byn upp mot högplatån. I öster reser sig Dunsjöfjället över byn och Ljungans övre lopp som börjar vid Ljungsjöarna. Området är också rikt på sjöar vilket gör det till en populär plats för sportfiske. www.wikipedia.se, www.berg.se

Skärkdalen har varit fast bebodd sedan början av 1600-talet, men redan under bronsåldern har man vistats här. Från den tiden finns dels rätt många fångstgropar, dels några gravar kvar. (Fina fångstgropar att bese finns för övrigt också nära toppen av Södra Ljungdalsberget.) Bronsåldern var varmare än nu och då var även hela Flatruet skogbevuxet. Här och var på Flatruet har man i myrar och tjärnar hittat rester av gamla trädstammar, där man med dendrokronologisk metod (jämförande studier av årsringarnas breddvariation) kunnat bestämma åldern till just bronsålderstid. I litteraturen har Skärkdalen först omtalats i läkaren och naturforskaren Urban Hiärnes rapport från sin resa 1685 i västra Jämtland-Härjedalen, delvis på uppdrag av Bergskollegiet för undersökning av malmfyndigheter. Han skriver i sin rapport att han efter att ha besökt gruvområdet vid Ramundberget red från Mässlingen (där han övernattat hos sin vägvisare) över Flatruet ner i Skärkdalen och vidare till Ljungdalen och senare till Storsjötrakten i Jämtland. Mer historia om Skärkdalen finner du på www.skarvagsvallen.se, www.skarkdalen.se

Flatruet är ett lågfjäll i nordvästra Härjedalen, mellan Mittådalen och Ljungdalen. Över Flatruet går Sveriges högst belägna landsväg. Flatruetvägen når som högst 975 m.ö.h. Flatruetvägen, som förbinder Funäsdalen i söder med Ljungdalen i norr, invigdes 1938. Vägen är ofta stängd nattetid och vid hårt väder, och från vägen ges fri utsikt mot fjällvärlden, speciellt norrut mot Helagsfjällen.